Een moment geduld...

Disclaimer

Algemeen

't Witte Hoes (Kamer van Koophandel 06089287), hierna te noemen Witte Hoes, verleent u hierbij toegang tot wittehoesrijssen.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Witte Hoes en derden zijn aangeleverd. Witte Hoes behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op wittehoesrijssen.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Witte Hoes.

Beperkte aansprakelijkheid

De op wittehoesrijssen.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Witte Hoes.

In het bijzonder zijn alle prijzen op wittehoesrijssen.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Witte Hoes. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Witte Hoes, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.